Kuglstukelj logo

 

 

Turnir za

najbolj kegljaško

krajevno skupnost

 

 

 

Pokal »krajevnih skupnosti«

 

# KRAJEVNA SKUPNOST  TOČKE
 1 BRŠLJIN 5
 2 SEMIČ 4
 3 MAJDE ŠILC 3
 4 DRSKA 2
 5 STRAŽA 1
  BIRČNA VAS  
  BRUSNICE  
  BUČNA VAS  
  CENTER  
  DOLŽ  
  GABERJE  
  GOTNA VAS  
  KANDIJA-GRM  
  KARTELJEVO  
  LOČNA-MAČKOVEC  
  MALI SLATNIK  
  MESTNE NJIVE  
  OTOČEC  
  PODGRAD  
  PREČNA  
  REGRČA VAS  
  STOPIČE  
  ŠMIHEL  
  URŠNA SELA  
  ŽABJA VAS