Sedma obletnica delovanja KD Vodnjak

Sedma obletnica


Igor Vesel

Mineva sedem let od začetka delovanja KD Vodnjak. Nekaj kegljaških zanesenjakov se je namreč takrat odločilo, da dajo kegljanju v Novem mestu dodaten zagon. Zato so 14.1.2014 ustanovili društvo in ga poimenovali po novomeškem Vodnjaku oziroma kegljišču, ki je že prej nosilo to ime.

Začetki so bili zelo težki, saj je bilo potrebno usposobiti opremo, ki datira iz leta 1974, posodobiti pa smo morali tudi spremljevalne prostore, kot so garderobe in sanitarije.

Danes je kegljišče upravljalno-informacijsko na vrhunski ravni, žal pa kegljaške steze in oprema kličejo po temeljiti prenovi.

V teh sedmih letih se je društvo člansko močno okrepilo. Danes nas je že 310, začeli pa smo z dvanajstimi člani.

V okviru društva deluje 12 ekip, ki med sabo tekmujejo v »novomeški« ligi, imamo pa tudi 14 ekip upokojencev, za katere smo organizirali posebno ligo. V zadnjem letu smo organizirali tudi »dolenjsko« ligo, v kateri tekmujejo prva in druga ženska ekipa ter šest moških ekip (druga do sedma ekipa). Prva moška ekipa pa še vedno tekmuje v tretji državni ligi zahod, čeprav se je uvrstila v drugo ligo zahod, a žal kegljišče ne izpolnjuje pogojev Kegljaške zveze Slovenije za tekmovanja na tem nivoju. Tudi prva ženska ekipa bi morala nastopati v državni ligi, in to v 1.B ligi, a je tudi njej sodelovanje onemogočeno zaradi zastarelosti kegljišča.

Sicer pa je osnovno vodilo društva vsakemu posamezniku zagotoviti možnosti za dejavno rekreacijsko udejstvovanje v varnem in zdravem okolju.

Prednost dajemo delu z mladimi. Otrokom in vsem mladim omogočamo športno udejstvovanje, pomagamo pridobiti gibalne in druge zmožnosti na taki ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga. Letno beležimo na kegljišču med 1500 in 2000 obiskov otrok - sodelujemo namreč z mestnimi osnovnimi šolami in jim nudimo brezplačno vadbo.

Vsakemu, ki ga kegljanje zanima in je za to sposoben, pa zagotavljamo tudi možnost tekmovalnega kegljanja, z namenom uveljavitve v državnem športnem prostoru. S tem prispevamo k ugledu občine in cele naše regije ter države, saj se udeležujemo tudi tekmovanj izven države.

Seveda pa skrbimo tudi za ustrezne družbeno socialne razmere. Tako varujemo in spodbujamo moralno-etične vrednote v športu, spoštujemo človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom ter ustvarjamo spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, njihovo druženje in preživljanje prostega časa. Ponujamo kakovostne športne storitve, delujemo v javnem interesu in smo pomemben del civilne družbe, saj si s svojim prostovoljnim delovanjem prizadevamo za dobrobit celotne skupnosti. Posebno skrb namenjamo invalidnim osebam. Redno se vključujemo v projekte Olimpijskega komiteja Slovenije, Športne zveze Novo mesto in Mestne občine Novo mesto. Občanom nudimo brezplačno kegljanje v okviru projektov, kot so Evropski teden športa, Simbioza giba in Rudlofovi tedni športa. S pridobitvijo klubskega prostora v lanskem letu pa smo lahko prisluhnili tudi željam članstva in drugih po dodatnih športnih dejavnostih. Poleg kegljanja, kjer je vključenih v redno vadbo preko 300 udeležencev, tako izvajamo nove programe, in sicer tarok ter pikado, razvijamo pa tudi kegljanje na vrvici, balinaje in petanko. Vsi dodatni programi so namenjeni za ohranjanje in krepitev zdravja, ohranjanje fizične in psihične kondicije za športna tekmovanja ter življenje nasploh.

Kot je že navedeno, pa kegljišče več ne ustreza zahtevam sodobnega kegljanja. Zato smo se odločili, da ga letos celovito obnovimo. Načrtovana investicija je ključnega pomena za nadaljnji razvoj tekmovalnega kegljanja v Novem mestu ter širše v regiji in državi. Seveda bo s prenovo kegljišča pridobilo tudi rekreacijsko kegljanje, zmanjšali pa se bodo tudi stroški vzdrževanja in manj bo zastojev zaradi okvar. Kegljišče namreč obratuje od jutra do poznega večera, zaradi dotrajanosti opreme pa je zelo težko zagotavljati nemoteno delovanje. Ocenjujemo, da nas bo prenova kegljišča stala cca 35.000 EUR. Sredstva bomo v večjem deležu zagotovili člani društva, prijavili pa se bomo tudi na javne razpise, ki so v Sloveniji na voljo za te namene.

Kegljaški pozdrav!

Za KD Vodnjak: Vesel Igor

Novičke - arhiv

Mediji

Radio Krka
lokalno
dolenjskanews
dolenjskanews
dolenjskanews