Rekreacija mladina

Tudi mladina je že aktivna na KD Vodnjak.

Razgibajmo mladino je program, ki zagotavlja osvajanje temeljnih športnih znanj in spretnosti.

Program popularizira kegljaški šport in šport na sploh.

Seznanitev otrok s kegljanjem, skupinsko in posamezno učenje kegljanja.

Naše načelo je, da naj šport postane pomemben dejavnik v zavesti vsakega mladostnika, kot tudi

del življenjskega sloga in zdravega načina življenja.

Poudarek dajemo tudi temeljnim pozitivnim vrednotam – pravičnosti, pogumu, zmernosti in velikodušnosti.